Form submitted successfully, thank you.

Error submitting form, please try again.

Monthly Archives: kwiecień 2010

Jagoda&Tomek, zima&reprotaż

Znów więcej zdjęć, niż słów. Pierwszy tegoroczny reportaż. Sroga zima, wrzące uczucia, do czerwoności rozpalone 24L; zaprasza się. enjoy!

View full post »